Oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het vertegenwoordigen van de ouders in het meedenken rond bepaalde schoolse activiteiten. Tevens assisteren deze ouders het personeel bij onder andere oudergespreksavonden, vieringen en het schoolkamp.
Het mailadres van deze commissie is or@diamant.pcpow.nl

Wat moet u weten: