SBO De Diamant, locatie Hoge Woerd.

De groepsgrootte is gemiddeld 15 leerlingen. De groepen hebben allemaal namen van dieren.
De Diamant locatie Hoge Woerd is een flexibel te gebruiken gebouw met 15 leslokalen.
Verder bevinden zich in het gebouw een keuken voor de leerlingen, een handvaardigheid/technieklokaal, gymzaal, een grote gemeenschapsruimte, een speellokaal en een aantal spreek/werkruimtes voor directie, remedial teacher, zorgcoördinator, maatschappelijk werkster, logopedist, orthopedagoog en arts jeugdgezondheidzorg.
In de centrale hal is er ruimte voor culturele en andere activiteiten.
We beschikken over een drietal speelplaatsen. Kleuters, onder-/middenbouw, en bovenbouw kunnen hierdoor gebruik maken van een eigen speelplaats met diverse speeltoestellen en materialen.

Het team van SBO De Diamant locatie Hoge Woerd