Onze school

Waar we voor staan en waar we naartoe willen

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) is met 14 basisscholen één van de grotere onderwijsorganisaties in Nederland. Onze stichting is een financieel gezonde organisatie die de zorg heeft voor circa 3950 leerlingen en circa 380 medewerkers. Onze scholen zijn te vinden in ’s-Gravenzande, De Lier, Heenweg, Honselersdijk, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Onze scholen werken vanuit de external-link-alt christelijke identiteit aan kwalitatief goed onderwijs. Daarbij maakt elke school haar eigen specifieke keuzes passend bij de visie van de school. SBO De Diamant werkt sinds 1 augustus 2015 vanuit een interconfessionele identiteit (rk-pc).

Missie PCPOW

Geïnspireerd door de christelijke traditie gaan we voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie op een gastvrije manier naar leerlingen en ouders met oog voor de ontwikkeling van het talent van leerling en leraar in nauwe samenwerking onderling en met andere maatschappelijke partners.

 

Visie PCPOW

Onze missie vertaalt zich in een overkoepelende visie met enkele belangrijke uitgangspunten. Energistically administrate global communities and cross functional communities. Objectively reintermediate installed base quality vectors whereas equity invested markets. Quickly iterate competitive networks rather than client-centric.

"Het onderwijs moet zoveel mogelijk van binnen naar buiten gaan, en de leerstof moet niet van buiten naar binnen worden ingepompt"

- Johann Heinrich Pestalozzi