Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang:

Opvang voor schooltijd is niet aanwezig. Er is toezicht op het schoolplein 15 minuten voor aanvang van de lessen.

Tussenschoolse opvang:

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten / het team, in het schoolgebouw.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang:

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kwest in het schoolgebouw, locatie Hoge Woerd. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties:

Opvang tijdens studiedagen, behalve op woendag, kan worden geregeld in samenwerking met BSO Kwest.