Meldcode

Sbo De Diamant heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

  1. 1. Signalen in kaart brengen.
  2. 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. 3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. 5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.


Voor meer informatie verwijzen we naar; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

(Deze website geeft uitgebreidere informatie, plus er staat een filmpje bij)

Voor vragen kunt u terecht via telefoonnummer 0174-625232