Inspectie

 

Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in aanmerking komen, een onderzoek met het nieuwe conceptwaarderingskader. In dit kader heeft SBO De Diamant in een jaar tijd op beide locaties een inspectiebezoek gekregen. Op basis van de onderzoeksactiviteiten is de inspectie tot onderstaande samenvatting gekomen:

“SBO De Diamant heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. Op 1 augustus 2015 zijn de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Naaldwijk (SBO De Windroos van de WSKO en SBO De Boemerang van Stichting PCPO Westland) gefuseerd en de daarmee ontstane school is verder gegaan onder het brinnummer 02FI van de Boemerang, en valt daarmee onder het bestuur van het PCPO Westland. Daarnaast is de school voorzien van een nieuwe naam: De Diamant. Dit onderzoek vond plaats op de locatie van de voormalige Boemerang, terwijl de inspectie in april 2015 al een onderzoek op de andere locatie, de toenmalige Windroos heeft uitgevoerd. Derhalve geldt het hierboven gehandhaafde basisarrangement, wat voorheen gold voor de Boemerang, nu voor de Diamant als geheel.
• De Diamant heeft standaarden (leerroutes) ontwikkeld, drie uitstroomprofielen geformuleerd maar geen doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vastgesteld.
• Het aanbod van de Diamant voldoet aan de kerndoelen, is sterk gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
• Er heerst rust in de groepen, de leerlingen werken geconcentreerd en de leraren handelen consequent.
• De leerlingen zijn voorzien van goede en volledige groeidocumenten (inclusief de ontwikkelingsperspectieven), waarin goede evaluaties van de (tussen)doelen zijn te vinden.
• De kwaliteitszorg is volledig, cyclisch en sterk gericht op ontwikkeling en borging.”

Op basis van de onderdelen op de standaarden mag geconcludeerd worden dat SBO De Diamant de kwalificatie “goed” heeft gekregen. De door de inspectie genoemde adviezen, die passend zijn bij het zelfbeeld van de school, zijn geïntegreerd in het schoolplan 2015 – 2019. Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde kwaliteitsonderzoeken, zie 

www.onderwijsinspectie.nl

 

RapportVerificatieonderzoekinspectiemaart2018