Ons verhaal

De Diamant is een interconfessionele school voor speciaal basisonderwijs in gemeente Westland.

Wij, het team van de Diamant, staan voor ontdekkend, contextrijk en authentiek leren.Wij werken samen met de leerling aan (mede) verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je leerproces, maar ook voor je leer- en sociale omgeving. 

Missie en visie

Op de Diamant staat het kind centraal, wij bieden speciale zorg aan speciale kinderen. Wij willen de kinderen op De Diamant laten schitteren door:

  • Uit te gaan van onze kernwaarden: veiligheid, geborgenheid, respect, eerlijkheid, vertrouwen, verbondenheid, openheid, plezier en eigenheid.
  • Een positief pedagogisch klimaat te bieden, waarin we werken vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
  • Een uitdagende en rijke leeromgeving te creëren, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
  • Af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind, waarbij wij steeds de aansluiting zoeken bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.
  • Een nauwe samenwerking te onderhouden met de ouders/ verzorgers, zodat er optimale samenhang is tussen de verschillende leefmilieus van het kind.