Richtinggevers

1.    Vind je unieke print;
De route die het kind, de school & de stichting loopt (van groepsgericht naar kindgericht) op zoek naar hun eigen unieke print. Deze unieke print willen met name laten gelden t.a.v. de identiteit, vakmanschap, eigenaarschap, persoonlijke doelen, portfolio en de vormgeving van het belevingsgericht onderwijs. 
 
2.    Je bent geliefd;
Alle betrokkenen (kind, ouders, medewerkers) voelen zich veilig, weten zich gezien en voelen zich waardevol met hun persoonlijkheid en talenten. We willen dit vooral bereiken door het geven en krijgen van vertrouwen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten, elkaar ontmoeten, nieuwsgierig zijn en elkaar de ruimte geven. 
 
3.    Plezier in leren:
Bouw een school (zonder drempels) waar leren leuk is met aandacht voor de talenten en ontwikkelpunten van het kind. We concentreren ons vooral op een uitdagende leeromgeving, ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en in verbinding zijn met elkaar. 
 
4.    We doen het samen;
We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.  
Door ontmoetingen willen we relaties in alle lagen in en om school; de leerkrachten en ouders en leerlingen, in de relatie tussen leerkracht een directie van de school, tussen leerkrachten en externe partners en als collega’s onderling. We gaan hierbij uit van erkende ongelijkheid; als ieder zijn talent kan inzetten, komen we verder!